Belastingvrij schenken

21 januari 2021

Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar éénmalig een bedrag van € 105.302,- schenken. Deze éénmalige schenking moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de schenking te worden aangewend voor:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning (bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen);
  • aflossing van uw hypotheek of restschuld;
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

 

Verdere voorwaarden zijn dat het bedrag uiterlijk in 2023 dient te worden besteed en dat u niet eerder in een jaar meer dan € 6.604,-  belastingvrij heeft ontvangen van uw ouders. Kijk voor verdere details op www.belastingdienst.nl/schenken

Naast de éénmalige schenking, mogen ouders aan hun kinderen ieder jaar een bedrag ter hoogte van € 6.604,- schenken.

Bij schenking aan anderen dan aan uw kinderen bedraagt de vrijstelling ook € 105.302,- voor een éénmalige schenking die wordt aangewend voor de eigen woning. De vrijstelling geldt voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld kleinkinderen.

Belastingvrij zonnepanelen schenken

Het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler wordt aangemerkt als woningverbetering. Zo bestaat de mogelijkheid om belastingvrij zonnepanelen of een zonneboiler te schenken, mits de ontvanger aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet.

De heer Visser (58) heeft recentelijk drie zonne-energiesystemen aangeschaft. Eén voor zichzelf, de andere systemen heeft hij belastingvrij aan zijn beide kinderen geschonken.

“Mijn overweging om zonnepanelen aan te schaffen was dat een zonne-energiesysteem een veel hoger rendement oplevert dan wanneer ik mijn spaargeld op een spaarrekening zet. Dat ik op deze manier ook nog iets kan betekenen voor het milieu, heeft ook een grote rol gespeeld in mijn beslissing. Mijn vrouw en ik hebben de kinderen allebei een zonne-energiesysteem geschonken. Awizon wist ons te vertellen dat dit belastingvrij en dus heel voordelig kan. Het is fijn dat we het nu nog met een warme hand en een warm hart kunnen geven. Onze kinderen wekken nu hun eigen energie op met zonnepanelen van Awizon. Als mijn vrouw en ik er niet meer zijn, dan krijgen onze kinderen toch nog energie van ons!” aldus de heer Visser.

Alle informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst, de link naar de betreffende pagina treft u hier aan.

 

Neem contact op

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.