BTW teruggaaf

9 januari 2017

Sinds 20 juni 2013 is het voor particulieren mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen. Dit geldt zowel voor de BTW op het materiaal als voor de BTW op de montagekosten van zonnepanelen. 

BTW teruggaaf op zonnepanelen

 

De door de eigenaren van zonnepanelen opgewekte energie wordt deels teruggeleverd aan het energienet. Daarmee wordt een Nederlandse particulier met zonnepanelen sinds een arrest door het Hof van Justitie van de Europese Unie aangemerkt als ondermemer voor de BTW. Omdat de BTW een Europese belasting is, kan Nederland deze wet niet eenzijdig aanpassen. Uit het belastingplan voor 2015 komt naar voren dat Nederland hierin berust en de kosten die de teruggave van de BTW met zich meebrengt, compenseert door het deels afschaffen van korting voor de energiebelasting en anderzijds het verlagen van de korting voor de energiebelasting.

                                                                    

U kunt zelf de keuze maken óf u gebruik wilt maken van de BTW teruggaaf. U kunt de BTW teruggaaf zelf bij de Belastingdienst aanvragen. Meer informatie vindt u hier.

De voorbeeldbrief voor de aanvraag van de vrijstelling van de administratieve verplichting vindt u hier.

Hulp bij de BTW teruggaaf

Awizon heeft met Bouma Advies & Consultancy de afspraak gemaakt dat zij voor klanten van Awizon het gehele traject van het terugvragen van de BTW uit handen kunnen nemen voor een gereduceerd tarief van Eur 103,30 exclusief BTW (Eur 125,00 inclusief BTW).
Klik hier voor meer informatie over het terugvragen van de BTW via Bouma Advies & Consultancy.

                                     

 

BTW teruggaaf app

Bouma Advies & Consultancy heeft tevens een app ontwikkeld welke gedownload kan worden in de Google Play store (te vinden via "btw zonnepanelen") waarop alle informatie is te vinden en de BTW teruggaaf direct kan worden aangevraagd.