Duurzaamheidslening tegen lage rente

21 januari 2021

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen. Een aantal gemeenten biedt daarom o.a. de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen 1,6% rente energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. U kunt hier bekijken of úw gemeente deze duurzaamheidslening aanbiedt.

Duurzaamheidslening: lenen tegen 1,6% rente en direct besparen!            

                                                

De duurzaamheidslening kan worden aangevraagd voor diverse energiebesparende maatregelen. Via  de website van SVN kunt u controleren óf en welke van deze maatregelen uw gemeente financiert. Voordat u de lening aanvraagt, controleert de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden. 

Voorbeeld incl. bruto maandlasten:

 • Hoofdsom lening: € 8.000,00
 • Rente: 1,6 %
 • Looptijd: 15 jaar
 • Afsluitkosten: geen
 • Bruto maandlasten: € 50,02
 • Totale kosten lening: € 9.003,60

Meer informatie over de duurzaamheidslening.                                

 

Nationaal Warmtefonds

Wanneer u niet alleen zonne-energie wilt opwekken, maar ook energie wilt besparen, dan kunt u gebruik maken van een lening via het Nationaal Warmtefonds. U combineert dan de plaatsing van zonnepanelen met minimaal één andere (energiebesparende) maatregel.

De energiebespaarlening is alleen aanvraagbaar voor maatregelen van de maatregelenlijst die uitgevoerd worden door een aannemer of installateur.

Maximaal 75% van de lening mag aan zonnepanelen of de opslag van zonne-energie worden besteed. Afhankelijk van de looptijd van de lening, betaalt u tussen de 1,7 en 2,2% rente. Verdere voorwaarden zijn:

 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar
 • U leent minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
 • Voor ZEP+ of nul of de meter kunt u maximaal € 65.000,- lenen
 • De looptijden van de lening variëren tussen de 7 en 20 jaar
 • De lening kan alleen aangevraagd worden door eigenaren/bewoners en niet door verhuurders/huurders

 

Ga naar de website van het Nationaal Warmtefonds om te bekijken aan welke voorwaarden u dient te voldoen om voor deze lening in aanmerking te komen: Energiebespaarlening

 

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.