Duurzaamheidslening tegen lage rente

26 januari 2018

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen. Een aantal gemeenten biedt daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen 1,6% rente energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. U kunt hier bekijken of úw gemeente deze duurzaamheidslening aanbiedt.

Duurzaamheidslening: lenen tegen 1,6% rente en direct besparen!            

                                                

De duurzaamheidslening kan worden aangevraagd voor diverse energiebesparende maatregelen. Via  de website van SVN kunt u controleren óf en welke van deze maatregelen uw gemeente financiert. Een aantal gemeenten stelt als voorwaarde dat de eigenaar eerst een EPA-maatwerkadvies laat opstellen van zijn/haar woning. 

Voor duurzaamheidsleningen tot € 7.500,- geldt een vaste looptijd voor terugbetaling van 10 jaar en voor bedragen tussen € 7.500,- en € 15.000,- geldt een vaste looptijd voor terugbetaling van 15 jaar. Het vaste jaarlijkse rentepercentage is 1,6%.

Voorbeeld incl. bruto maandlasten:

 • Hoofdsom lening: € 8.000,00
 • Rente: 1,6 %
 • Looptijd: 15 jaar
 • Afsluitkosten: geen
 • Bruto maandlasten: € 50,03
 • Totale kosten lening: € 9.003,60

 

Om voor de duurzaamheidslening in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden (let op: de voorwaarden kunnen verschillen per gemeente/provincie):

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op alleen bestaande bouw, geschikt en bestemd voor permanente bewoning.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.                               

Meer informatie over de duurzaamheidslening.