Salderingsregeling

20 oktober 2022

Hoe werkt de salderingsregeling?
De salderingsregeling is voor veel mensen een lastig begrip. Hoe werkt de huidige salderingsregeling precies? 

Salderen betekent verrekenen: eigenaren van zonnepanelen met een kleinverbruik aansluiting (tot 3*80A aansluiting) mogen de elektriciteit die zij aan de energiemaatschappij terugleveren verrekenen met (oftewel wegstrepen tegen) de elektriciteit die is afgenomen van de energiemaatschappij. De klant ontvangt voor deze teruggeleverde elektriciteit precies dezelfde prijs als voor de afgenomen elektriciteit. 

Wanneer u elektriciteit opwekt met zonnepanelen, dan verbruikt u een deel van deze geproduceerde elektriciteit altijd eerst zelf in huis door in werking zijnde apparaten. Wat u niet direct gebruikt, levert u via het net terug aan uw energiemaatschappij. Op het moment dat u geen elektriciteit produceert (bijv. 's avonds), maar wel verbruikt, dan neemt u weer elektriciteit af van uw energiemaatschappij. Aan het eind van het jaar ontvangt u van uw energiemaatschappij de jaarafrekeningHierop staat vermeld hoeveel elektriciteit (in kWh) de energiemaatschappij u het afgelopen jaar heeft geleverd. De totaal door u met zonnepanelen geproduceerde en aan het net terug geleverde elektriciteit wordt hier weer van afgetrokken. Deze verrekening is de saldering.

Eigenaren zonnepanelen mogen tot 2025 volledig salderen
Afbouw salderingsregeling weer uitgesteld, eigenaren zonnepanelen mogen tot 2025 volledig salderen. Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw 2 jaar uit te stellen.

36 procent
Direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.


De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoerd en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelije vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Jaar Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel Te salderen bij twee jaar uitstel
2022 100 % 100 %
2023 91 % 100 %
2024 82 % 100 %
2025 73 % 64 %
2026 64 % 64 %
2027 55 % 55 %
2028 46 % 46 %
2029 37 % 37 %
2030 28 % 28 %
2031 en later 0 % 0 %

 

Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal éénmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer word opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. 'De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.