Salderen

30 april 2019

Wat is salderen?

In Nederland kunnen kleinverbruikers die zelf duurzame elektriciteit produceren, gebruik maken van de salderingsregeling. Salderen betekent dat de aan de energiemaatschappij teruggeleverde elektriciteit verrekend mag worden met de elektriciteit die is afgenomen van de energiemaatschappij. De klant ontvangt voor deze teruggeleverde elektriciteit dezelfde prijs als voor de afgenomen elektriciteit. Dit blijft zo tot 2023, daarna wordt de saldering stapsgewijs afgebouwd (lees hierover meer verderop op deze pagina). 

                                              

Hoe werkt dat?

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt/produceert met zonnepanelen, dan verbruikt u een deel van deze geproduceerde elektriciteit eerst zelf. Wat u niet direkt gebruikt, levert u terug aan uw energiemaatschappij. Op het moment dat u geen elektriciteit produceert (bijv. 's avonds), maar wel verbruikt, dan neemt u weer elektriciteit af van uw energiemaatschappij.

Aan het eind van het jaar ontvangt u van uw energiemaatschappij de jaarafrekening. Hierop staat vermeld hoeveel elektriciteit (in kWh) de energiemaatschappij u het afgelopen jaar heeft geleverd. De totaal door u met zonnepanelen geproduceerde elektriciteit wordt hier weer van afgetrokken. Deze verrekening wordt ook wel salderen genoemd.   

Volgens de wet kan gesaldeerd worden tot maximaal het totale verbruik aan elektriciteit van de klant en tot ten hoogste 5000 kWh per jaar. Veel energieleveranciers verrekenen echter tot meer dan 5000 kWh  per jaar. Informeer als eigenaar van zonnepanelen daarom altijd bij uw energieleverancier over hun voorwaarden en tarieven. Alleen aansluitingen tot 3x80 Ampère (kleinverbruikers) komen voor saldering in aanmerking.

N.B. in april 2019 is de salderingsregeling door Minister Wiebes verlengd tot 2031. In de huidige vorm tot 2023 (verrekening tegen de prijs die u per kWh betaalt), daarna wordt saldering stapsgewijs afgebouwd door ieder jaar iets minder van de energiebelasting terug te betalen aan zonnepaneeleigenaren. 

 

Vraag informatie aan