Salderingsregeling

26 april 2023

Wat is Salderen?

Salderen betekent eigenlijk 'verrekenen'. Als u zonnepanelen heeft en een kleinverbruikaansluiting (tot 3*80A), mag u de elektriciteit die u aan de energiemaatschappij teruggeeft verrekenen met wat u zelf van hen heeft afgenomen. U ontvangt dezelfde prijs voor de teruggeleverde elektriciteit als wat u betaalt voor de afgenomen elektriciteit.

Wanneer u elektriciteit opwekt met zonnepanelen, gebruikt u eerst een deel daarvan voor uw eigen apparaten thuis. Wat u niet meteen gebruikt, stuurt u terug naar de energiemaatschappij via het elektriciteitsnet. Als u op een moment geen elektriciteit produceert (bijvoorbeeld 's avonds) maar wel gebruikt, neemt u weer elektriciteit van de energiemaatschappij af. Aan het einde van het jaar krijgt u een rekening waarop staat hoeveel elektriciteit de energiemaatschappij u heeft geleverd. Daar wordt dan de elektriciteit die u met zonnepanelen heeft opgewekt en teruggeleverd vanaf getrokken. Dit noemen we saldering.

 

Salderen in 2024
Door de huidige salderingsregeling is het heel gunstig om op dit moment stroom te leveren aan het net. De stroom mag nu nog weggestreept worden tegen de stroom die afgenomen wordt van het energiebedrijf. Voor de stroom die gesaldeerd wordt, ontvang je dus eigenlijk hetzelfde tarief als het huidige stroomtarief. Er zit een maximum aan want er kan niet meer stroom gesaldeerd worden dan jezelf verbruikt. 

Salderen vanaf 2027
De intentie van het nieuw gevormde kabinet is dat vanaf 1 januari 2027 de salderingsregeling in één klap wordt afgeschaft, zo blijkt uit de plannen van de nieuwe coalitie bestaande uit PVV, NSC, VVD en BBB. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen niet langer hun opgewekte stroom kunnen wegstrepen tegen hun verbruikte stroom, waardoor ze geen vergoeding meer krijgen voor het terugleveren van elektriciteit aan het netwerk​.

Deze verandering kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor huishoudens met zonnepanelen. Waar men momenteel nog de volle stroomprijs inclusief energiebelasting ontvangt voor teruggeleverde stroom, zal dit vanaf 2027 drastisch veranderen. Het is nog onduidelijk welke specifieke vergoedingen energieleveranciers zullen bieden, maar eerdere voorstellen spraken over een compensatie van 80% van de kale elektriciteitsprijs, wat neerkomt op ongeveer 11 cent per kWh. Deze plannen zijn nog niet definitief, en de verwachting is dat dit besluit begin 2025 wordt genomen.

Ondanks de afschaffing blijft investeren in zonne-energie interessant. Zonnepanelen helpen om onafhankelijker te worden van energieleveranciers en stijgende energieprijzen. Bovendien zijn de kosten van zonnepanelen de laatste jaren gedaald. Daarnaast dragen zonnepanelen bij aan een lagere CO2-uitstoot, wat goed is voor het milieu.