SNN Subsidies Particulieren

20 oktober 2022

SNN Subsidies Particulieren

Subsidie Waardevermeerdering €4.000 (Drenthe en Groningen)
Deze subsidie is voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade. U kunt gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering tot €4.000 wanneer u een schaderapport of schadevergoeding van €1.000 of hoger heeft ontvangen. De subsidie kunt u gebruiken om uw woning duurzamer te maken. 

Aanvragen mogelijk tot en met 31 januari 2024, hoewel men voornemens is dit te verlengen tot februari 2025.

Kijk voor de voorwaarden op: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering

Subsidie Verduurzaming €7.000 (Groningen) 
Deze subsidie is voor eigenaren van woningen die in het versterkingsprogramma van nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Wanneer het versterkingsadvies gemaakt is met verouderde inzichten, dan komt u in aanmerking voor een subsidie van €7.000 voor het verduurzamen van uw woning of een ander gebouw. 

Aanvragen mogelijk tot en met 31 mei 2026. 

Kijk voor de voorwaarden op: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000

 
Subsidie Verduurzaming en Verbetering €10.000 (Groningen)
Tot €10.000 subsidie om uw woning te verduurzamen en te verbeteren. Wanneer uw woning staat in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt en geen onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. De subsidie kan gebruikt worden voor het verduurzamen of verbeteren van uw woning. 

De derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen, deze subsidie is sinds 6 juli 2022 in stappen, per gemeente, opengesteld. 

Aanvragen mogelijk tot en met 31 december 2025.

Kijk voor de voorwaarden en het postcodegebied op: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering- groningen-eu-10000


Subsidie Verduurzaming en verbetering €17.000 (Groningen)
Subsidie tot €17.000 deze subsidie is voor eigenaren van gebouwen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten. Wanneer u al lang wacht op de beoordeling en daardoor onderhoud of investeringen aan uw woning of gebouw uitgesteld is of u heeft een beoordeling met verouderde inzichten en daaruit blijkt dat geen versterking nodig is. Met deze subsidie kunt u uw woning of gebouw duurzamer maken en verbeteren.

Aanvragen mogelijk tot en met 31 mei 2026. 

Kijk voor de voorwaarden op: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000

Regeling versterking Gebouwen Groningen Herbeoordeling €13.000
Deze subsidie is voor eigenaren van gebouwen met een versterkingsadvies met oude inzichten waarin staat dat uw gebouw versterkt moet worden, heeft u nog geen overeenkomst met een aannemer voor deze versterking, dan kunt u er voor kiezen om uw gebouw opnieuw te beoordeling met de nieuwste inzichten. U krijgt een bedrag van €13.000,- en u komt in aamerking voor een subsidie van €17.000,-.

De tegemoetkoming van deze subsidie is €13.000 euro die u vrij mag besteden. U kunt dit geld gebruiken voor investeringen in uw woning maar u mag het ook op de spaarrekening zetten. De €17.000 euro subsidie kunt u gebruiken voor het verbeteren en/of verduurzamen van uw woning of gebouw.

Aanvragen mogelijk tot en met 1 juli 2026.
Kijk voor de voorwaarden op: https://www.snn.nl/particulier/regeling-versterking-gebouwen-groningen-herbeoordeling-eu-13000