Subsidies en regelingen voor ondernemers

10 januari 2020

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. De aanschaf van zonnepanelen wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.

SDE++ Subsidie

Met de Stimulering Duurzame Energie Productie (SDE++) stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening én de reductie van CO2 in Nederland. De oude regeling (SDE+) wordt hiermee dus verbreed. De definitieve vormgeving wordt in het voorjaar van 2020 bekend gemaakt. In tegenstelling tot de oude regeling kent de SDE++ regeling één openstellingsronde. Deze ronde vindt plaats in september 2020 en heeft een budget van ± 5 miljard euro.

SDE+ Subsidieronde oude stijl in maart 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten nog éénmaal een subsidieronde oude stijl open te stellen in maart 2020. Aangezien in het najaar van 2019 door de PAS-uitspraak en negatieve transportindicaties door de netbeheerders een aantal projecten geen succesvolle aanvraag hebben kunnen doen, biedt de minister hiermee de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag (eventueel voor een nieuwe locatie) in te dienen. Voor deze extra ronde is tussen de 1,5 en 2 miljard euro budget beschikbaar. Het budget wordt gefinancierd met in 2019 niet-benut budget. 

De (oude) SDE+ regeling levert voor een periode van 15 jaar een opweksubsidie, door middel van een vergoeding voor elke kilowattuur die wordt opgewekt. Het maximale basisbedrag voor maart 2020 is 8,5 eurocent/kWh. Voorwaarde hierin is wel dat je een grootverbruikersaansluiting hebt; groter dan 3x80 Ampère.

De hoogte van de subsidie is per bedrijf verschillend en om dit te bepalen, is een gedegen advies nodig. Belangrijk om te weten, is dat wanneer je gebruik maakt van de SDE++ regelingen, je geen recht meer hebt op Investeringsaftrek. Het is dus óf de subsidie, óf de belastingaftrek. Een duidelijk adviesgesprek met uw boekhouder kan antwoord geven op de vraag welke regeling het voordeligst is.

U kunt SDE++ aanvragen voor o.a. zonnepanelen met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80 A).

Kijk voor meer informatie op: Zon SDE+.

Energie investeringsaftrek

Ondernemers die in energiezuinige technieken investeren kunnen ook in 2020 weer gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kan ruim 45% van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst, een netto fiscaal voordeel van circa 11%. Dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving! In totaal is voor 2020 € 147 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

EIA wordt in 2020 verbreed

Per 1 januari 2020 wordt de regeling door het kabinet verbreed. Eén van de wijzigingen is dat de regeling toegepast kan worden vanaf een wattpiekvermogen van 15 kW.

De regeling is bijzonder interessant voor ondernemers met plannen om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals zonnepanelen. Het levert niet alleen een fiscaal voordeel op, maar ook een forse besparing op de energierekening. Ook in dit geval raden we van harte aan om een gesprek met de boekhouder aan te gaan, aangezien hij/zij het beste advies kan geven welke regeling voor uw onderneming het meest interessant is.

Voor zonnepanelen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA:

  • Het gezamenlijke piekvermogen van de systemen dient minimaal 15 kW te zijn.
  • De netaansluiting mag maximaal 3*80 A zijn.
  • De zonnepanelen mogen niet op landbouwgrond of in natuurgebied zijn geplaatst.
  • Het meldingsbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar.
  • De aanvraag moet binnen 3 maanden na het geven van de opdracht gemeld zijn bij het RVO.

 

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, dan komen de aanschaf- en voortbrengingskosten in aanmerking (lees hier meer wat daaronder valt). Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, actief zonvolgsysteem, stroom/spanningsomvormer en accu komen voor EIA in aanmerking. 

Lees hier meer over de EIA regeling.

                                  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                              

Het kabinet maakt het ook in 2020 weer mogelijk om kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toe te passen voor de investering in bedrijfsmiddelen. Wanneer u als bedrijf investeert in zonnepanelen, dan wordt de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) relevant bij een bedrag tussen de € 2.401,- en € 323.544,-.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor investeringen tussen de € 2.400,- t/m € 58.238,- bedraagt dit 28%. Ook hier kan uw boekhouder volledige inzage geven in het hoe en waarom. 

Lees meer op www.belastingdienst.nl/KIA.

Bereken uw financiële rendement op zonnepanelen

Bouma Advies & Consultancy heeft een tool ontwikkeld, waarmeer ondernemers het financiële rendement op zonnepanelen kunnen berekenen. Bent u benieuwd wat zonnepanelen u op kunnen leveren? Maak een berekening met deze tool.

 

Contact