Subsidies en regelingen voor ondernemers

22 januari 2021

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. De aanschaf van zonnepanelen wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.

SDE++ Subsidie

Met de Stimulering Duurzame Energie Productie en klimaattransitie (SDE++) stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening én CO2 reducerende technologie in Nederland. De oude regeling (SDE+) wordt hiermee dus verbreed. In november 2020 heeft de eerste ronde met de nieuwe vormgeving plaatsgevonden.

In tegenstelling tot de oude regeling kent de SDE++ regeling nog maar één openstellingsronde. Het budget voor 2021 bedraagt 5 miljard euro. Dit jaar vindt de ronde plaats van 5 oktober tot 11 november 2021 en bestaat uit 4 fases. De fasegrens loopt daarbij telkens op. De precieze vormgeving en voorwaarden worden later nog bekend gemaakt. Een wijziging dit jaar is de toevoeging van 2 categorieën, namelijk grondgebonden en drijvende zonneparken tot 1 megawattpiek en pvt-systemen met een warmtepomp.

Wat levert SDE++ subsidie op?

Wanneer deze subsidie aan u wordt toegekend, dan ontvangt u maximaal 7,24 eurocent per kilowattuur zonne-energie. Dit geldt voor een periode van 15 jaar.

De hoogte van de subsidie is per bedrijf verschillend en om dit te bepalen, is een gedegen advies nodig. Belangrijk om te weten, is dat wanneer u gebruik maakt van de SDE++ regelingen, u geen recht meer hebt op Energie Investeringsaftrek (EIA) of ISDE subsidie. De enige uitzondering hierop zijn de investeringskosten voor de netaansluiting die voor een veldopstelling moeten worden gemaakt: hiervoor kan EIA worden aangevraagd. Voor een antwoord op de vraag welke regeling voor u het voordeligst is, raden wij u een adviesgesprek met uw boekhouder aan.

U kunt SDE++ aanvragen voor o.a. zonnepanelen met een vermogen van ≥ 15 kWp tot < 1 Megawattpiek en voor systemen met een vermogen vanaf 1 Megawattpiek. U dient te beschikken over een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80 A).

Kijk voor de verdere voorwaarden en aanvullende informatie op: Zon SDE++.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers die in energiezuinige technieken of CO2 reducerende technologie investeren kunnen ook in 2021 weer gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kan ruim 45,5% van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst, een netto fiscaal voordeel van circa 11%. Dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving! In totaal is voor 2021 € 149 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

De regeling is bijzonder interessant voor ondernemers met plannen om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals zonnepanelen. Het levert niet alleen een fiscaal voordeel op, maar ook een forse besparing op de energierekening. Ook in dit geval raden we van harte aan om een gesprek met de boekhouder aan te gaan, aangezien hij/zij het beste advies kan geven welke regeling voor uw onderneming het meest interessant is.

Voor zonnepanelen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA:

  • Het gezamenlijke piekvermogen van de systemen dient minimaal 15 kW te zijn.
  • De netaansluiting mag maximaal 3*80 A zijn.
  • De zonnepanelen mogen niet op landbouwgrond of in natuurgebied zijn geplaatst.
  • Het meldingsbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 126 miljoen per kalenderjaar.
  • De aanvraag moet binnen 3 maanden na het geven van de opdracht gemeld zijn bij het RVO.

 

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, dan komen de aanschaf- en voortbrengingskosten in aanmerking voor deze regeling (lees hier meer wat daaronder valt). Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, actief zonvolgsysteem, stroom/spanningsomvormer en accu komen voor EIA in aanmerking. 

Lees hier meer over de EIA regeling.

                                  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                              

De overheid maakt het ook in 2021 weer mogelijk om kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toe te passen voor de investering in bedrijfsmiddelen. Wanneer u als bedrijf investeert in zonnepanelen, dan wordt de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) relevant bij een bedrag tussen de € 2.401,- en € 328.721,-.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor investeringen tussen de € 2.401,- t/m € 59.170,- bedraagt dit 28%. Ook hier kan uw boekhouder volledige inzage geven in het hoe en waarom. 

Lees meer op www.belastingdienst.nl/KIA.

Bereken uw financiële rendement op zonnepanelen

Bouma Advies & Consultancy heeft een tool ontwikkeld, waarmeer ondernemers het financiële rendement op zonnepanelen kunnen berekenen. Bent u benieuwd wat zonnepanelen u op kunnen leveren? Maak een berekening met deze tool.

 

Contact

 

 

 

 

 

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.