Subsidies en regelingen voor ondernemers

20 oktober 2022

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. De aanschaf van zonnepanelen wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.

ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing)
ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Dit is een subsidie voor zakelijke gebruikers die willen investeren in duurzame energie. Met deze subsidie krijg je een tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en isolatiemaatregelen.

Voor wie is de ISDE
De ISDE-subsidie is voor zakelijke gebruikers

ISDE voor zakelijke zonnepanelen
Zonnepanelen vallen tijdelijk onder de ISDE. Bedrijven kunnen tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen voor zonnepanelen.

Voorwaarden:
- Er is een aansluiting voor kleinverbruik (3 x 80 Ampère)
- Het jaar voordat de subsidie aangevraagd wordt is het verbruik netto minimaal 50.000 kWh
- De ISDE kan aangevraagd worden voor een vermogen tussen de 15 en 100 kWp
- De zonnepanelen moeten binnen 12 maanden in gebruik zijn en worden geinstalleerd door een installatiebedrijf
- De panelen liggen op of aan een pand

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden over de ISDE subsidie.

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie)
Sde++ betekend Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. Ondernemers in Nederland kunnen met deze regeling naast zonnepanelen ook subsidie aanvragen voor andere CO2 verlagende maatregelen zoals windmolens. De SDE++ moet hiermee de klimaatdoelstellingen van Nederland helpen te behalen. 

Voor wie is de SDE++
Bedrijven en (non-)profitorganisaties in de sectoren industrie, landbouw, elektriciteit en gebouwde omgeving.

Doel SDE++
De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderen met tenminste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze subsidie worden bedrijven en (non-)profitorganisaties gestimuleerd om hernieuwbare energie op te wekken en de CO2 uitstoot te verminderen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. 

Openstellingsronde van 2023
De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 6 juni 2023 09:00 uur tot en met 6 juli 2023 17:00 uur. In de onderstaande tabel is te zien hoe de data voor de aanvragen verdeeld zijn over vijf fasen. 

Fase Subsidie-intensiteit Openstelling
Fase 1 €90/ton CO2 6 juni (09:00 uur) t/m 12 juni (17:00 uur)
Fase 2 €180/ton CO2 12 juni (17:00 uur) t/m 19 juni (17:00 uur)
Fase 3 €240/ton CO2 19 juni (17:00 uur) t/m 26 juni (17:00 uur)
Fase 4 €300/ton CO2 26 juni (17:00 uur) t/m 3 juli (17:00 uur)
Fase 5 €400/ton CO2 3 juli (17:00) uur t/m 6 juli (17:00 uur)


Budget

In 2023 is er in totaal €8 miljard subsidie beschikbaar.

Voorwaarden voor de SDE++
- Vergunningen: wanneer de zonnepanele niet op een bestaand dak geplaatst worden maar bijvoorbeeld in een veldopstelling is er een omgevingsvergunning nodig. 
- Haalbaarheidsstudie: bij de aanvraag moet altijd een haalbaarheidsstudie meegestuurd worden. Hierin staat onder andere een projectbeschrijving, kaart of tekening en een financieringsplan. 
- Transportindicatie: bij de aanvraag voor zonnepanelen moet een transportindicatie worden toegevoegd. De RVO Ziet of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor de SDE++ aangevraagd wordt. Deze indicatie kan aangevraagd worden bij de netbeheerder.
- Realisatietermijn: wanneer de aanvraag voor de SDE++ subsidie is goedgekeurd voor zonnepanelen, moet de installatie geplaatst worden binnen een periode van 2 tot 4 jaar. Dit is afhankelijk van het type installatie en het piekvermogen. 

Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden over de SDE++ subsidie.

EIA (Investering Aftrek)
De Energie Investeringsaftrek is een regeling voor ondernemingen die in energiezuinige technieken of CO2 reducerende technologie investeren. Bij een investering in een bedrijfsmiddel dat gebruikmaakt van duurzame energie, energiezuinig is of CO2 uitstoot verminderd kan 45,5 procent van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst. 


Voor wie is de EIA
De EIA is voor overheidsorganisaties, verenigingen of stichtingen die vennootschapsbelasting betalen mogen gebruikmaken van de EIA-Subsidie.

Voorwaarden:
- Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is €126 miljoen
- U bent ondernemer in Nederland
- Het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt
- Het gaat om een investering van minimaal €2.500
- De installatie wekt minimaal 15 kWp op en er is sprake van een kleinverbruikersaansluiting
- Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst
- Het bedrijfsmiddel moet binnen 3 maanden nadat de verplichting is aangegaan gemeld worden
- Indien nodig is het aanleveren van vergunningen of certificaten verplicht
- U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden over de EIA.

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)
De KIA-regeling is de aftrek die je jaarlijks kunt doen voor voor de aangeschafte bedrijfsmiddelen, het is een investeringsaftrek. Maximaal kan u 28 procent van de totale investering in zonnepanelen aftrekken van de winst. Het bedrag van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor de investeringen tussen de €2.401 en €59.939 is dit 28 procent.


Voor wie is de KIA
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is voor Nederlandse ondernemers die investeren in Algemene bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden:
- De zonnepanelen zijn voor zakelijk gebruik

- De investering bedraagt minimaal €2.500
- U investeert in 1 jaar in een bepaald bedrag in bedrijfsmiddelen, voor 2022 is dat tussen de €2.401 en €332.994

Klik hier voor meer informatie over de KIA. 


Bereken uw financiele rendement op zonnepanelen
Bouma Advies & Consultancy heeft een tool ontwikkeld, waarmee ondernmers het financiele rendement op zonnepanelen kunnen berekenen. Bent u benieuwd wat de zonnepanelen u op kunnen leveren? Maak een berekening met deze tool


Contact

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.