Subsidies en regelingen voor ondernemers

20 oktober 2022

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. De aanschaf van zonnepanelen wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie)
Sde++ betekend Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. Ondernemers in Nederland kunnen met deze regeling naast zonnepanelen ook subsidie aanvragen voor andere CO2 verlagende maatregelen zoals windmolens. De SDE++ moet hiermee de klimaatdoelstellingen van Nederland helpen te behalen. 

Voor wie is de SDE++
Bedrijven en (non-)profitorganisaties in de sectoren industrie, landbouw, elektriciteit en gebouwde omgeving.

Doel SDE++
De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderen met tenminste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze subsidie worden bedrijven en (non-)profitorganisaties gestimuleerd om hernieuwbare energie op te wekken en de CO2 uitstoot te verminderen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. 

EIA (Investering Aftrek)
De Energie Investeringsaftrek is een regeling voor ondernemingen die in energiezuinige technieken of CO2 reducerende technologie investeren. Bij een investering in een bedrijfsmiddel dat gebruikmaakt van duurzame energie, energiezuinig is of CO2 uitstoot verminderd kan 40 procent van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst. 


Voor wie is de EIA
De EIA is voor overheidsorganisaties, verenigingen of stichtingen die vennootschapsbelasting betalen mogen gebruikmaken van de EIA-Subsidie.

Voorwaarden:
- Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is €136 miljoen
- U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden.
- Het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt
- Het gaat om een investering van minimaal €2.500
- De installatie wekt minimaal 15 kWp op en er is sprake van een kleinverbruikersaansluiting
- Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst
- Het bedrijfsmiddel moet binnen 3 maanden nadat de verplichting is aangegaan gemeld worden
- Indien nodig is het aanleveren van vergunningen of certificaten verplicht
- U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden over de EIA.

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)
De KIA-regeling is de aftrek die je jaarlijks kunt doen voor voor de aangeschafte bedrijfsmiddelen, het is een investeringsaftrek. Maximaal kan u 28 procent van de totale investering in zonnepanelen aftrekken van de winst. Het bedrag van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor de investeringen tussen de €2.401 en €59.939 is dit 28 procent.


Voor wie is de KIA
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is voor Nederlandse ondernemers die investeren in Algemene bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden:
- De zonnepanelen zijn voor zakelijk gebruik

- De investering bedraagt minimaal €2.800
- U investeert in 1 jaar in een bepaald bedrag in bedrijfsmiddelen, voor 2024 is dat tussen de €2.801 en €387.580

Klik hier voor meer informatie over de KIA. 


Contact