Subsidies en regelingen voor ondernemers

20 oktober 2022

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. De aanschaf van zonnepanelen wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.

ISDE, Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing
ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Dit is een subsidie voor zakelijke gebruikers die willen investeren in duurzame energie. Met deze subsidie krijg je een tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en isolatiemaatregelen.

Voor wie is de ISDE
De ISDE-subsidie is voor zakelijke gebruikers

ISDE voor zakelijke zonnepanelen
Zonnepanelen vallen tijdelijk onder de ISDE. Bedrijven kunnen tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen voor zonnepanelen.

Voorwaarden:
- Er is een aansluiting voor kleinverbruik (3 x 80 Ampère)
- Het jaar voordat de subsidie aangevraagd wordt is het verbruik netto minimaal 50.000 kWh
- De ISDE kan aangevraagd worden voor een vermogen tussen de 15 en 100 kWp
- De zonnepanelen moeten binnen 12 maanden in gebruik zijn en worden geinstalleerd door een installatiebedrijf
- De panelen liggen op of aan een pand

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden over de ISDE subsidie.


SDE++, Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie
SDE is een afkorting voor Stimulering Duurzame Energietransitie en klimaattransitie. Met de SDE++ subsidie stimuleert de overheid de productie van duurzame energie en de toepassing van CO2 reducerende technieken in Nederland. Het doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen, ten opzichte van 1990.


Voor wie is de SDE++ subsidie
Voor bedrijven en (non-profit) instellingen die actief zijn in sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. 

SDE++ 2023 aanvragen
De SDE++ regeling is gesloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe aanvraagronde van 2023 is, houd onze website in de gaten. 

Voorwaarden:
-Voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting. Dat is een hoofdaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère. 
- Het is verplicht bij een subsidieaanvraag een positieve transportindicatie aan te leveren. Door de druk op het elektriciteitsnet moet uw netbeheerder voorafgaand aan uw subsidieaanvraag aangegeven worden dat er voor de toekomstige installatie waarschijnlijk ruimte is op het elektriciteitsnet. 
- Na het ontvangen van de subsidiebeschikking is er 1,5 jaar tot 3 jaar de tijd om de zonnepanelen te installeren, dit is afhankelijk van de grootte van de aanvraag. Een goedgekeurde subsidie aanvraag verplicht de ondernemer tot niets. 
- Sinds 2022 is het verplicht om aan te tonen dat de dakconstructie sterk genoeg is voor een zonnepanelen installatie
- De installatie moet groter zijn 15 kWp (15.000 Wattpiek)
- Wanneer de zonnepanelen niet op een dak geïnstalleerd worden, is er een omgevingsvergunning nodig. 

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden over de SDE++. 

EIA, Investering Aftrek
De Energie Investeringsaftrek is een regeling voor ondernemingen die in energiezuinige technieken of CO2 reducerende technologie investeren. Bij een investering in een bedrijfsmiddel dat gebruikmaakt van duurzame energie, energiezuinig is of CO2 uitstoot verminderd kan 45,5 procent van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst. 


Voor wie is de EIA
De EIA is voor overheidsorganisaties, verenigingen of stichtingen die vennootschapsbelasting betalen mogen gebruikmaken van de EIA-Subsidie.

Voorwaarden:
- Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is €126 miljoen
- U bent ondernemer in Nederland
- Het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt
- Het gaat om een investering van minimaal €2.500
- De installatie wekt minimaal 15 kWp op en er is sprake van een kleinverbruikersaansluiting
- Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst
- Het bedrijfsmiddel moet binnen 3 maanden nadat de verplichting is aangegaan gemeld worden
- Indien nodig is het aanleveren van vergunningen of certificaten verplicht
- U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden over de EIA.


KIA, Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De KIA-regeling is de aftrek die je jaarlijks kunt doen voor voor de aangeschafte bedrijfsmiddelen, het is een investeringsaftrek. Maximaal kan u 28 procent van de totale investering in zonnepanelen aftrekken van de winst. Het bedrag van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor de investeringen tussen de €2.401 en €59.939 is dit 28 procent.


Voor wie is de KIA
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is voor Nederlandse ondernemers die investeren in Algemene bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden:
- De zonnepanelen zijn voor zakelijk gebruik

- De investering bedraagt minimaal €2.500
- U investeert in 1 jaar in een bepaald bedrag in bedrijfsmiddelen, voor 2022 is dat tussen de €2.401 en €332.994

Klik hier voor meer informatie over de KIA. 


Bereken uw financiele rendement op zonnepanelen
Bouma Advies & Consultancy heeft een tool ontwikkeld, waarmee ondernmers het financiele rendement op zonnepanelen kunnen berekenen. Bent u benieuwd wat de zonnepanelen u op kunnen leveren? Maak een berekening met deze tool


Contact

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.