Subsidies en regelingen voor ondernemers

10 januari 2017

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. Zonnepanelen, zonneboilers, de aanschaf ervan wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.

ISDE subsidie voor ondernemers

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor ondernemers richt zich op energiebesparende maatregelen. Met name bij de aanschaf van zonneboilers heb je hier een mooie investeringsmogelijkheid, want de subsidiebedragen zijn voor 2017 met maar liefst 50% verhoogd!

Deze regeling moet verwarming door middel van duurzaam opgewekte energie stimuleren en het gasverbruik in woonhuizen en bedrijven verminderen. Dit levert energiebesparing én vermindering van de CO2 uitstoot op. De zonneboilers die onder de regeling vallen, zijn niet enkel geschikt voor warm water, maar kunnen tevens het hele bedrijf verwarmen. Lees hier meer over de ISDE subsidie.

 

                                     

 

SDE+ Subsidie

De Stimulering Duurzame Energie Productie (SDE+) gaat nog weer een stapje verder en neemt ook zonnepanelen mee in de subsidie. Deze regeling levert voor een periode van 15 jaar een opweksubsidie, door middel van een vergoeding voor elke kilowattuur die wordt opgewekt. Het maximale basisbedrag voor 2017 is € 0, € 0,13/kWh. Voorwaarde hierin is wel dat je een grootverbruikersaansluiting hebt; groter dan 3x80 Ampère.

Bij een aanvraag voor SDE+ subsidie voor een zonneboiler (zonthermisch) moet de installatie beschikken over afgedekte zonnecollectoren en een totaal thermisch vermogen van minimaal 140 kW.

De hoogte van de subsidie is per bedrijf verschillend en om dit te bepalen, is een gedegen advies nodig. Belangrijk om te weten, is dat wanneer je gebruik maakt van de SDE+-regelingen, je geen recht meer heeft op Investeringsaftrek (EIA). Het is dus óf de subsidie, óf de belastingaftrek. Een duidelijk adviesgesprek met je boekhouder kan antwoord geven op de vraag welke regeling het voordeligst is.

Overigens is het budget van de SDE+ voor 2017 verhoogd naar 12 miljard euro, waarvan 6 miljard bestemd is voor de voorjaarsronde in maart. Voor de najaarsronde wil het kabinet hetzelfde bedrag beschikbaar stellen; daarover wordt een definitief besluit genomen na de sluiting van de voorjaarsronde.

Het budget wordt beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van duurzame energieproductie. Zoals genoemd zijn er twee instaprondes. De eerste ronde loopt van 7 t/m 30 maart 2017 en de tweede ronde vindt plaats in het najaar. 

Lees meer op  www.rvo.nl.

Energie investeringsaftrek

Ondernemers die in energiezuinige technieken investeren kunnen ook in 2017 gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kan ruim 55% van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst. In totaal is voor 2017 € 166 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Dat betekent dat ook deze regeling bijzonder interessant is voor ondernemers met plannen om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals zonnepanelen of zonneboilers. Het levert niet alleen een fiscaal voordeel op, maar ook een forse besparing op de energierekening. Ook in dit geval raden we van harte aan om een gesprek met de boekhouder aan te gaan, aangezien hij/zij het beste advies kan geven welke regeling voor uw onderneming het meest interessant is.

De EIA regeling geldt voor zonnepanelen alleen voor systemen groter dan 25 kilowatt en een aansluiting van maximaal 3*80 Ampère. Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt is € 750 kW piekvermogen.

Voor zonneboilers geldt dat de zonnecollectoren een maximale apertuuroppervlakte van 200 m² mogen hebben.

Lees hier meer over de EIA regeling.

                                  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                              

Het kabinet trekt in 2017 zo’n € 17 miljoen extra uit voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het totale budget is € 441 miljoen. Kleinschaligheidsaftrek (KIA) wordt relevant als bedrijven een investering voor zonnepanelen doen tussen de € 2.301,- en € 311.242,-.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Ook hier kan uw boekhouder volledige inzage geven in het hoe en waarom.

Lees meer op www.belastingdienst.nl/KIA.

Milieu investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Wilt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Meer informatie over MIA en VAMIL vindt u op www.belastingdienst.nl/miaenvamil

 

Contact