Subsidies en regelingen voor ondernemers

21 januari 2019

De overheid is druk bezig met het prikkelen van de ondernemersgeest, door ze te voorzien van subsidie en bijdragen bij het aanschaffen en plaatsen van energiebesparende apparaten. Zonnepanelen, zonneboilers, de aanschaf ervan wordt dankzij de bijdrage van de overheid steeds interessanter gemaakt. De belangrijkste kansen komen voort uit onderstaande regelingen.

ISDE subsidie voor ondernemers

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor ondernemers richt zich op energiebesparende maatregelen. Met name bij de aanschaf van zonneboilers heb je hier een mooie investeringsmogelijkheid; voor 2019 is het totale subsidiebudget € 100 miljoen. 

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het type apparaat en van de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijst vermeld. Let op: de aanvrager moet een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur (bijv. met een factuur). Ook mag u nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.

Deze regeling moet verwarming door middel van duurzaam opgewekte energie stimuleren en het gasverbruik in woonhuizen en bedrijven verminderen. Dit levert energiebesparing én vermindering van de CO2 uitstoot op. De zonneboilers die onder de regeling vallen, zijn niet enkel geschikt voor warm water, maar kunnen tevens uw bedrijf verwarmen. Lees hier meer over de ISDE subsidie.

 

                                     

 

SDE+ Subsidie

De Stimulering Duurzame Energie Productie (SDE+) gaat nog weer een stapje verder en neemt ook zonnepanelen mee in de subsidie. Deze regeling levert voor een periode van 15 jaar een opweksubsidie, door middel van een vergoeding voor elke kilowattuur die wordt opgewekt. Het maximale basisbedrag voor 2019 is € 0,13/kWh. Voorwaarde hierin is wel dat je een grootverbruikersaansluiting hebt; groter dan 3x80 Ampère.

De hoogte van de subsidie is per bedrijf verschillend en om dit te bepalen, is een gedegen advies nodig. Belangrijk om te weten, is dat wanneer je gebruik maakt van de SDE+-regelingen, je geen recht meer hebt op Investeringsaftrek (EIA). Het is dus óf de subsidie, óf de belastingaftrek. Een duidelijk adviesgesprek met je boekhouder kan antwoord geven op de vraag welke regeling het voordeligst is.

Voor 2019 is een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van 10 miljard euro, waarvan 6 miljard bestemd is voor de voorjaarsronde in maart. Voor de najaarsronde wil het kabinet hetzelfde bedrag beschikbaar stellen; daarover wordt een definitief besluit genomen na de sluiting van de voorjaarsronde.

Het budget wordt beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van duurzame energieproductie. Zoals genoemd zijn er twee instaprondes. De eerste ronde is open vanaf 12 maart 2019, 9:00 uur t/m 4 april 2019, 17:00 uur. De voorjaarsronde heeft 3 fases. In de 1e ronde is het basisbedrag € 9 cent per kWh. Het RVO stelt vervolgens de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 13 cent per kWh. In het najaar volgt een 2e ronde. U kunt SDE+ aanvragen voor o.a.:

  • Zonnepanelen: met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80 A).
  • Zonneboilers: met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW.

 

Kijk voor meer informatie op: Zon SDE+.

Energie investeringsaftrek

Ondernemers die in energiezuinige technieken investeren kunnen ook in 2019 gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kan ruim 45% van de investering worden afgeschreven op de fiscale winst. Dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving! In totaal is voor 2019 € 147 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Dat betekent dat ook deze regeling bijzonder interessant is voor ondernemers met plannen om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals zonnepanelen of zonneboilers. Het levert niet alleen een fiscaal voordeel op, maar ook een forse besparing op de energierekening. Ook in dit geval raden we van harte aan om een gesprek met de boekhouder aan te gaan, aangezien hij/zij het beste advies kan geven welke regeling voor uw onderneming het meest interessant is.

Voor zonnepanelen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA:

  • Het gezamenlijke piekvermogen van de systemen dient minimaal 25 kW te zijn.
  • De netaansluiting mag maximaal 3*80 A zijn.
  • De aanvraag moet binnen 3 maanden na het geven van de opdracht gemeld zijn bij het RVO.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, dan komen alle kosten (tot een maximum van € 750,- per kW piekvermogen) in aanmerking. Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, actief zonvolgsysteem, stroom/spanningsomvormer en accumulator komen voor EIA in aanmerking. Ook hiervoor geldt een maximum van € 750,- per kW piekvermogen.

Voor zonneboilers geldt dat de zonnecollectoren een maximum apertuuroppervlakte van 200 m² mogen hebben. Kijk voor meer informatie op de Energielijst 2019 van het RVO.

Lees hier meer over de EIA regeling.

                                  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                              

Het kabinet trekt in 2019 € 410 miljoen uit voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Kleinschaligheidsaftrek (KIA) wordt relevant als bedrijven een investering voor zonnepanelen doen tussen de € 2.301,- en € 318.449,-.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor investeringen tussen de € 2.301,- t/m € 57.321,- bedraagt dit 28%. Ook hier kan uw boekhouder volledige inzage geven in het hoe en waarom. 

Lees meer op www.belastingdienst.nl/KIA.

Bereken uw financiële rendement op zonnepanelen

Bouma Advies & Consultancy heeft een tool ontwikkeld, waarmeer ondernemers het financiële rendement op zonnepanelen kunnen berekenen. Bent u benieuwd wat zonnepanelen u op kunnen leveren? Maak een berekening met deze tool.

 

Contact