Zonnepanelen door crowdfunding

18 januari 2021

Geen geld voor zonnepanelen? Denk eens aan “Crowdfunding”.

Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld een sportvereniging, kerk of school graag zonnepanelen wil plaatsen, maar geen budget heeft om dit te realiseren. Erg jammer, want ook voor deze instanties is het financieel erg aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen. Met de besparing die de zonnepanelen opleveren, blijft er geld over dat weer gebruikt kan worden voor de eigen doelen en initiatieven van de betreffende instantie.

Wanneer er geen geld beschikbaar is, zijn er diverse oplossingen om de aanschaf van zonnepanelen tóch te kunnen financieren. Crowdfunding is daar een interessant voorbeeld van. Er zijn inmiddels meerdere instanties in geslaagd om door middel van crowdfunding voldoende budget in te zamelen. Op deze wijze heeft Awizon o.a. zonnepanelen geplaatst bij OBS De Potmarge in Leeuwarden. Enthousiaste ouders en onderwijzers hebben daar gezamenlijk succesvol een crowdfunding project opgezet en binnen een aantal maanden zonnepanelen op het dak van de basisschool laten monteren. De zonnepanelen leveren een forse besparing op en geven extra budget om te investeren in de kerntaak van de school: educatie en vorming van de leerlingen.

Een geslaagd crowdfunding project: OBS de Potmarge te Leeuwarden

Wat is crowdfunding?

Bij crowdfunding wordt door een (grote) groep mensen een klein bedrag ingelegd tot het doelbedrag is bereikt. Dit kan op verschillende manieren:

  • Het vragen van een donatie van een klein bedrag aan leden of anderen die de instantie willen ondersteunen;
  • De mogelijkheid bieden te investeren met een minimumbedrag (belegging); na verloop van een bepaalde periode ontvangt de investeerder het ingelegde bedrag inclusief rente terug.
  • Een combinatie van de twee hierboven vermelde opties.

 

U kunt het zien als een belegging/aandeel in de aan te schaffen zonne-energie installatie. Er zijn inmiddels meerdere voorbeelden van instanties die hun zonne-energie project op deze wijze hebben kunnen realiseren. Mocht het echter niet lukken om voldoende geld in te zamelen, dan kan het project worden gestaakt en ontvangt iedere deelnemer zijn inleg terug. Voor alle betrokkenen is er dus weinig risico gemoeid met het opzetten van een crowdfunding project.

Door de besparing op energieverbruik wordt een sportvereniging, school of kerk veel minder geconfronteerd met de gevolgen van eventuele prijsstijgingen die de energiemaatschappijen doorvoeren. En ook als de overheid in de toekomst de energiebelasting verhoogt, heeft de betreffende instantie daar veel minder last van: door het lagere energieverbruik wordt ook minder aan energiebelasting betaald.

Bedrijven en crowdfunding

Ook bedrijven kunnen de aanschaf van zonnepanelen financieren door crowdfunding. Dit werkt als volgt: klanten leggen een bedrag in en ontvangen daarvoor een tegoedbon die alleen besteed kan worden bij het betreffende bedrijf of winkelier.

Bijvoorbeeld: een klant legt € 50,00 in en ontvangt een tegoedbon voor € 62,50, naar keuze te besteden aan producten bij het bedrijf of de winkel. Ook kleine bedrijven kunnen op deze wijze redelijk eenvoudig geld inzamelen voor zonnepanelen en op korte termijn geld gaan besparen op hun energierekening.

De adviseurs van Awizon kunnen u op weg helpen, wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van crowdfunding voor u. 

 

Neem contact op