Subsidie zonnepanelen sportverenigingen

Met ingang van januari 2019 is er subsidie beschikbaar voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

 

Aanvragen voor deze regeling kunnen tot 2024 worden ingediend. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten. Subsidies van minder dan € 5.000,00 worden niet verstrekt; het subsidiebedrag is maximaal € 2.500.000,--  per aanvrager. Voor 2021 is door de overheid een budget van 79 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Er kan een aanvullende subsidie ter hoogte van 10% worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • energiebesparing via: verlichting, ventilatie, verwarming, tapwater, isolatievoorzieningen
  • duurzame eenrgieopwekking (zonnepanelen en zonneboilers
  • maatregelen toegankelijkheid en specifieke sportvoorzieningen

 

Subsidie wordt voor ten hoogste 3 jaar verstrekt. De minister kan ontheffing verlenen van de termijn met ten hoogste 1 jaar.

 De uitvoering van de subsidieregeling wordt verzorgd door de Dienst Uitvoering Subsidies en Instellingen (DUS-I). De specifieke voorwaarden van de regeling vindt u hier.

Hoeveel kan uw club besparen met zonne-energie?

Wanneer u als sportclub aan de voorwaarden voldoet bij een investering in duurzame maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen of LED verlichting) dan kan de subsidie oplopen tot maar liefst 35% van de investeringskosten.  

Aangezien sportverenigingen/-stichtingen vaak een hoog energieverbruik hebben, kunnen zij met zonnepanelen of een zonneboiler fors besparen op de energielasten. Met deze besparing komt extra budget beschikbaar, dat aangewend kan worden voor andere doeleinden van de club. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw sportvereniging of -stichting zijn?    

 

Neem contact op 

Referentie Willem Wilberts

“Wij zijn zeer tevreden over onze zonnepanelen die 4 jaar geleden zijn geplaatst door Awizon. Jaarlijks brengen de zonnepanelen zo’n 4100 kWh op. Dit is net iets meer dan ons jaarlijks elektriciteitsverbruik. Deze opbrengst van de zonnepanelen is dus uitstekend terwijl ze niet eens in de meest gunstige hoek liggen op ons dak: we hebben een half rond dak en de zonnepanelen liggen bijna horizontaal op het dak.”

J. Mulder te Groningen

Referentie Willem Wilberts lorem

“Jan van Bruggen is de technisch adviseur bij Awizon zonne-energie.”

Jan van Bruggen

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.