Subsidie zonnepanelen sportverenigingen

Met ingang van januari 2019 is er subsidie beschikbaar voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

 

Aanvragen voor deze regeling kunnen tot 2024 worden ingediend. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten. Subsidies van minder dan € 5.000,00 worden niet verstrekt; het subsidiebedrag is maximaal € 2.500.000,--  per aanvrager. Voor 2019 is door de overheid een budget van 87 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Er kan een aanvullende subsidie ter hoogte van 15% worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • energiebesparing via: verlichting, ventilatie, verwarming, tapwater, isolatievoorzieningen
  • duurzame eenrgieopwekking (zonnepanelen en zonneboilers
  • maatregelen toegankelijkheid en specifieke sportvoorzieningen

 

Subsidie wordt voor ten hoogste 3 jaar verstrekt. De minister kan ontheffing verlenen van de termijn met ten hoogste 1 jaar.

 De uitvoering van de subsidieregeling wordt verzorgd door de Dienst Uitvoering Subsidies en Instellingen (DUS-I). De specifieke voorwaarden van de regeling vindt u hier.

Hoeveel kan uw club besparen met zonne-energie?

Wanneer u als sportclub aan de voorwaarden voldoet bij een investering in duurzame maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen of LED verlichting) dan kan de subsidie oplopen tot maar liefst 35% van de investeringskosten.  

Aangezien sportverenigingen/-stichtingen vaak een hoog energieverbruik hebben, kunnen zij met zonnepanelen of een zonneboiler fors besparen op de energielasten. Met deze besparing komt extra budget beschikbaar, dat aangewend kan worden voor andere doeleinden van de club. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw sportvereniging of -stichting zijn?    

 

Neem contact op 

Referentie Willem Wilberts

“Mijn verbruik is ± 3800 kWh per jaar. Ik lever terug aan het net (dat varieert wat per jaar) 3200-3800 kWh per jaar. Mijn besparing na het plaatsen van 24 zonnepanelen in 2009 en 2010 is aanzienlijk. Nu zonnepanelen nog efficiënter en goedkoper zijn kan plaatsing zeker uit. ”

Dhr. Van Dijk te Thesinge

Referentie Willem Wilberts

“We zijn erg tevreden. Service hebben we tot nog toe niet nodig gehad, want de panelen functioneren al een aantal jaren probleemloos. Maar bij kleine netstoringen krijgen we een mailtje of belletje en wordt de diagnose snel gesteld.”

S. de Kock te Noordwolde