BTW teruggaaf blijft voorlopig


22 september 2014

Sinds 20 juni 2013 is het voor particulieren mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen. De minister heeft destijds aangegeven dat zij deze mogelijkheid ongewenst acht en op zoek zou naar mogelijkheden om deze mogelijkheid tot teruggave te voorkomen.

Omdat de BTW een Europese belasting is, kan Nederland deze wet niet eenzijdig aanpassen. Uit het belastingplan voor het jaar 2015 komt nu naar voren dat Nederland hierin berust en de kosten die de teruggave van de BTW  met zich meebrengt, compenseert door het deels afschaffen van korting voor de energiebelasting en anderzijds het verlagen van de korting voor de energiebelasting. Hieruit blijkt dat de teruggave van BTW op zonnepanelen een structureel karakter blijft houden.

Uit het belastingplan 2015:

Arrest Fuchs

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arrest gewezen in de zaak Fuchs. Op grond van dit arrest zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, belastingplichtig voor de btw. Zij gelden daarmee als ondernemer voor de btw. Door het met btw-ondernemerschap gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling heeft dit arrest een budgettaire derving tot gevolg. Om de derving als gevolg van het arrest te dekken, zal de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (nu € 318,62) stapsgewijs worden verlaagd en de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) worden afgeschaft. Deze dekking uit de belastingvermindering in de energiebelasting komt bovenop de dekking voor de hiervoor genoemde uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking naar de huursector. De energiebelasting en de heffingskorting  voor de energiebelasting wordt via de rekening van de energiemaatschappij verrekend. Hierbij gaat de energiemaatschappij er van uit dat er per factuur een afnemer van energie is. In de praktijk komt het vaak voor dat de afgenomen elektriciteit via tussenmeters wordt door geleverd. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een winkelpand met een afzonderlijke bovenwoning, een aantal kantoorgebouwen / units die een gezamenlijke energieaansluiting hebben, een bedrijfscomplex met opslagunits ed. Omdat al de afzonderlijke units recht kunnen hebben op de heffingskorting kan deze bij de belastingdienst terug gevraagd worden. De aanvraag tot teruggaaf van energiebelasting kan tot vijf jaar nadat de energiemaatschappij zijn jaarafrekening heeft opgesteld.

 

Bron: Bouma Advies en Consultancy

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.