De stimuleringsregeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' is verruimd en verlengd.


29 september 2014

Vanaf 1 juli 2014 is de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop verruimd. U kunt in een van de drie volgende situaties gebruik maken van de regeling.

Doelgroepen:

 • U bent agrariër; 
 • U heeft een agrarisch bedrijf gehad;
 • U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;

 

De regeling ziet er als volgt uit:

 • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
 • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
 • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
 • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.
 • Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten

 

De verruimde regeling biedt meer mogelijkheden dan de oude regeling, een hogere subsidie en is bovendien verlengt tot 1 september 2015. Neem contact op met onze adviseurs en kijk voor meer informatie over de subsidieaanvraag op asbestvanhetdak.

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.