Tijdelijke Regeling waardevermeerdering Groningen


5 november 2014

N.B.: Dit is een nieuwsbericht van november 2014! Op 1 februari is deze regeling (voorlopig) beëindigd; er kunnen dus geen aanvragen voor deze vergoeding meer worden ingediend. In de Tweede Kamer is dinsdag 26 januari 2016 een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om bij de behandeling van de komende voorjaarsnota te komen met een voorstel voor behoud van de waardevermeerderingsregeling in de oude vorm of een vergelijkbare regeling. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot deze regeling. 

Vanaf 6 november 2014 is er een zeer interessante regeling voor huiseigenaren van "de 9 gemeenten" binnen het gaswinningsgebied in Groningen: de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering. Wanneer u in dit gebied woonachtig bent en aan de voorwaarden voldoet, kunt u tot maximaal € 4.000,00 vergoeding ontvangen voor investering in energiebesparende maatregelen. Deze regeling kan daarbij ook nog eens gecombineerd worden met de Groningse Energiepremie.

Wie kan gebruik maken van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering?

U dient te voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer of Winsum waaraan de NAM een schade van tenminste €1.000,- heeft vastgesteld in de catergorie A of B;
 • U bent eigenaar van een woning die van de NAM een schriftelijk advies heeft gekregen voor bouwkundig versterkende maatregelen.
 • U heeft op of na 17 januari 2014 een woning gekocht in één van de bovengenoemde negen gemeenten in het gaswinningsgebied;
 • U bent koper van een nieuwbouwwoning in één van de bovengenoemde negen gemeenten, waarvan de oplevering plaatsvond op of na 17 januari 2014;

 

                                                            

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari 2014. Dus ook huiseigenaren die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en betaald, kunnen (een deel van) hun geld terugkrijgen. 

 Zakelijk gerechtigden kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huurwoningen die meer dan 1.000 euro schade hebben of waar bouwkundige versterkingen aan uitgevoerd worden.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?

 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers
 • Dak-, vloer-, muur- en gevelisolatie
 • HR++(+) glas
 • Combiketel met hoog rendement
 • Warmtepomp
 • Warmte- koudeopslag
 • Technieken voor warmteterugwinning

 

Meer informatie is aan te vragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit is tevens de instantie waar de vergoeding kan worden aangevraagd. Ook de adviseurs van Awizon informeren u graag over de mogelijkheden en voorwaarden van deze regeling.

 

Neem contact op met onze adviseurs

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.