Subsidie op zonnepanelen voor sportverenigingen


3 september 2015

De regering heeft deze week bekendgemaakt een budget van € 6 miljoen beschikbaar te stellen voor sportverenigingen en -stichtingen die hun sportaccommodaties willen verduurzamen. Aangezien sportclubs in het algemeen met hoge energienota's te maken hebben (± 10 à 20% van hun totale begroting betreft de energiepost), is voor sportverenigingen veel winst te behalen met zonnepanelen of een zonneboiler. Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 30% van de kosten voor de aanschaf van de installatie en/of apparatuur. De regeling komt in de plaats van de Ecotaks regeling, waarmee sportverenigingen/-stichtingen een deel van de betaalde belasting over de energiekosten konden terugvragen. 

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend. Om in aanmerking te komen, dient de aanvraag aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de sportvereniging/-stichting is aangesloten bij NOC*NSF
  • de vereniging/stichting beschikt over een sportaccommodatie
  • er wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energie 
  • de aanschafkosten van de installatie en/of apparatuur dienen minimaal € 3.000,-- te bedragen (de arbeidskosten zijn niet subsidiabel)
  • het subsidiebedrag is maximaal € 125.000,--  per aanvrager

     

                                                  

De uitvoering van de subsidieregeling wordt verzorgd door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De specifieke voorwaarden van de regeling vindt u hier.

Hoeveel kan uw club besparen met zonne-energie?

Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% van de investeringskosten van de installatie/apparatuur. Voor sportstichtingen is dit percentage 15%. Het verschil wordt veroorzaakt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.  

Aangezien sportverenigingen/-stichtingen vaak een hoog energieverbruik hebben, kunnen zij met zonnepanelen of een zonneboiler fors besparen op de energielasten. Met deze besparing komt extra budget beschikbaar, dat aangewend kan worden voor andere doeleinden van de club. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw sportvereniging of -stichting zijn?               

 

                           Neem contact op