50% meer subsidie op zonneboilers vanaf 2017


16 december 2016

Goed nieuws voor iedereen die binnenkort een zonneboiler wil aanschaffen: de subsidie op zonneboilers wordt met maar liefst 50% verhoogd! Deze ISDE+ subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie) kan zowel door particulieren als door bedrijven worden aangevraagd.

zonneboiler hr solar

Bespaar met een zonneboiler

 

Minister Kamp heeft aangekondigd de bedragen voor zonneboilers binnen de ISDE+ regeling per 1 januari 2017 te verhogen. Deze regeling moet verwarming door middel van duurzaam opgewekte energie stimuleren en het gasverbruik in woonhuizen en bedrijven verminderen. Dit levert energiebesparing én vermindering van de CO2 uitstoot op.

De hoogte van het subsidiebedrag verschilt per type boiler. Zo heeft o.a. de jaaropbrengst van de zonneboiler invloed op het uiteindelijke subsidiebedrag. Voor zonneboilers tot 10 vierkante meter aan collectoren kan minimaal € 500,- en maximaal € 2.800,- aan subsidie teruggevraagd worden. Het totale budget dat voor 2017 beschikbaar is gesteld is € 70 miljoen.

Een voorbeeld van een zonneboilersysteem dat geschikt is voor een 4-persoons huishouding: HR Solar zonneboiler / 200 liter boilervat / 2 collectoren (samen 5 m²): 

  • Indicatie subsidiebedrag in 2017 € 1.335,00 (subsidie in 2016: € 890,00).

 

Hoeveel subsidie krijgt u voor een zonneboiler?  

De precieze hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het type en van de energieprestatie van de zonneboiler. De subsidie kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt u de beslissing van het RVO. Uitbetaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Op de Apparatenlijst Zonneboilers (kijk onderaan de RVO website pagina: "apparatenlijst zonneboilers) staan de exacte subsidiebedragen per type boiler vermeld.

De subsidieaanvraag dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft de zonneboiler na 1 januari 2016 nieuw (incl. betaalbewijs) aangeschaft; 
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidie aanvraag doet (het apparaat is dus al betaald en geïnstalleerd);
  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m²;
  • De zonneboiler wekt warm tapwater op óf ruimteverwarming in combinatie met warm tapwater;
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en bijbehorende technische documentatie;
  • Particulieren dienen de subsidie aanvraag binnen 6 maanden na de installatie en betaling in te dienen;
  • U kunt geen voorschot aanvragen;
  • Het apparaat mag niet binnen een jaar na de datum van de beslissing van het RVO worden verwijderd;
  • Let op: Zakelijke gebruikers dienen vóór het sluiten van de koopovereenkomst subsidie aan te vragen bij RVO . Na goedkeuring van RVO kan er worden overgegaan tot aanschaf en installatie.

 

Vraag een offerte aan

€ 250,- euro extra retour op een HR Solar zonneboiler

Bij de aanschaf van een HR Solar zonneboiler ontvangt u tot 15 januari 2017 daarnaast nog eens € 250,00 extra retour! Lees meer over deze cashback actie op: http://actie.hrsolar.nl/.

Lees meer over deze regeling en over de hoogte van de subsidiebedragen op: RVO website. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

 

Neem contact op