Dit betekent Prinsjesdag 2016 voor zonne-energie


23 september 2016

Bij de aanbieding van de Miljoenennota 2017 aan de Tweede Kamer gaf minister Dijsselbloem aan dat het verduurzamen van de energievoorziening het komende jaar een belangrijke doelstelling is van het kabinet:

‘Na jaren van economisch herstel moet de aandacht nu verschuiven naar investeren in nieuwe kansen. Om het economisch herstel duurzaam te laten zijn, zijn voldoende investeringen nodig. Het kabinet stimuleert en ondersteunt financiering en investering in onder andere energietransitie en verduurzaming".

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het kabinet deze doelstellingen wil realiseren. Toch hebben we vast een kort overzicht gemaakt van de gevolgen van de Miljoenennota voor zonne-energie .

Prinsjesdag over zonne-energie in 2017

 

Een aantal passages uit de Miljoenennota 2017 en uit persberichten van de ministeries:

  • Uit de Miljoenennota 2017 blijkt nergens dat er plannen zijn om de BTW teruggaaf op zonnepanelen af te schaffen. Ook in 2017 kunnen particulieren die zonnepanelen aanschaffen de 21% BTW op zowel de materialen als de montage dus via de Belastingdienst terugvragen. Lees hier meer over de BTW teruggaaf voor particulieren.
  • Verduurzaming van de energievoorziening staat ook het komende jaar op de agenda. In 2016 is een energiedialoog gehouden die het komend jaar voortvloeit in de Energieagenda. Hierin worden de lijnen uitgezet voor het energiebeleid voor de langere termijn (na 2023). In 2017 wordt gestart met de uitvoering van de acties uit de Energieagenda. 
  • De uitvoering van het Energieakkoord gaat onverminderd door. Het kabinet stimuleert het behalen van de doelstellingen vooral door middel van de SDE+ subsidie. Hiervoor is dit jaar 9 miljard euro beschikbaar gesteld. Grootverbruikers van elektriciteit kunnen dus ook het komende jaar gebruik maken van deze interessante regeling. Lees hier meer over SDE+ subsidie.
  • De Reductie van CO2 uitstoot krijgt, als grootste veroorzaker van de klimaatverandering, een belangrijke plek in het beleid. Voor Nederland van groot belang in verband met overstromingsgevaar door de zeespiegelstijging en extreme neerslagpieken. De beste oplossing voor terugdringing van de CO2 uitstoot is het toepassen van hernieuwbare energie en energiebesparing. Zonne-energie zal hierin dus ook de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen.
  • Verduurzamingsopgave Groningen: voor het verduurzamen van 10.000 te versterken woningen in Groningen trekt het kabinet de komende 4 jaar 40 miljoen euro uit

 

wilt u weten van welke regelingen of voordelen u gebruik kunt maken bij de aanschaf van zonnepanelen?

 

Neem contact op