Er is subsidie verkrijgbaar voor zonneboilers!


21 november 2016

De Nederlandse overheid heeft bekendgemaakt dat zij 70 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2016 en loopt t/m 31 december 2020. De overheid wil hiermee de komende jaren stimuleren dat Nederlandse woningen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. De regeling geldt dus voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers.

                                          

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De "investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten" komt voort uit het Energieakkoord van 2013. Het doel van deze regeling is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Voor huishoudingen is het nu extra interessant om een zonneboiler aan te schaffen: gemiddeld kan een subsidie vanaf 600 euro worden aangevraagd (afhankelijk van het type zonneboiler). Huishoudingen met een zonneboiler kunnen fors besparen op hun jaarlijkse gasrekening.

Hoeveel subsidie krijgt u voor een zonneboiler?  

De precieze hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het type en van de energieprestatie van de zonneboiler. De subsidieaanvraag dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft de zonneboiler na 1 januari 2016 nieuw (incl. betaalbewijs) aangeschaft; 
  • U heeft de subsidieaanvraag ingediend na het sluiten van de koopovereenkomst;
  • De zonneboiler heeft een totale apparatuuroppervlakte van maximaal 200 m²;
  • De zonneboiler wekt warm tapwater op óf ruimteverwarming in combinatie met warm tapwater;
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en bijbehorende technische documentatie;
  • Particulieren dienen de subsidie aanvraag binnen 3 maanden na de sluiting van de koopovereenkomst in te dienen;
  • Let op: Zakelijke gebruikers dienen voor het sluiten van de koopovereenkomst subsidie aan te vragen bij RVO . Na goedkeuring van RVO kan er worden overgegaan tot aanschaf en installatie.
     

           

                                                  

De subsidieaanvraag kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt u de beslissing van het RVO.

De zonneboilers die in aanmerking komen en de subsidiebedragen per type zonneboiler vindt u hier. De lijst met zonneboilermerken die in aanmerking komen is nog beperkt en wordt binnenkort uitgebreid. U kunt meerdere apparaten aanschaffen en hiervoor per apparaat afzonderlijk subsidie aanvragen. Het betreffende apparaat mag niet binnen een jaar na de datum van de beslissing van het RVO worden verwijderd.

Wilt u persoonlijk advies over de aanschaf van een zonneboiler? Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden voor uw woning.

                                                     Neem contact op