Tot 30% subsidie voor sportclubs op zonnepanelen


20 december 2016

N.B. Het plafond van deze subsidieregeling is inmiddels bereikt. Er kan geen EDS meer worden aangevraagd.

Vanaf 2 januari 2017 om 9:00 uur is de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) weer open. Deze regeling kan een subsidie opleveren tot maar liefst 30% van de investering! In januari 2016 was de belangstelling voor deze subsidie zo groot dat het subsidieplafond binnen 3 weken was bereikt. Het totaal beschikbare budget voor 2017 is 6 miljoen euro.  

subsidie sportclubs

30% subsidie op zonne-energie 

De EDS regeling was in januari 2016 voor het eerst beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame energie voor sportaccommodaties. Aangezien sportclubs in het algemeen met hoge energienota's te maken hebben (± 10 à 20% van hun totale begroting betreft de energiepost), is voor sportverenigingen veel winst te behalen met zonnepanelen of een zonneboiler. Het uiteindelijke subsidiebedrag is een percentage van de subsidiabele kosten. Deze subsidiabele kosten bestaan uit de kosten van aanschaf van een installatie of apparatuur. De arbeidskosten zijn niet subsidiabel.

Sportvereniging of Sportstichting

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per club per jaar worden aangevraagd. Het subsidiabel bedrag dient minimaal € 3.000,- te zijn om in aanmerking te komen. De subsidiepercentages zijn verschillend voor een vereniging of een stichting:

  • 30% voor sportverenigingen
  • 15% voor sportstichtingen

 

Dit verschilt wordt veroorzaakt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Als voorwaarde geldt dat een sportstichting (voor een deel) eigenaar is van de sportaccommodatie welke bestemd is voor én in gebruik is voor de sportactiviteiten van de club. Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is.

Het is voor verenigingen mogelijk om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen. Subsidie aanvragen kunnen ingediend worden bij het RVO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Voor aanvullende informatie over de voorwaarden: RVO/EDS subsidie. 

Neem contact op