Wordt stroom de komende jaren duurder?

24 november 2017

Gas en elektra worden de komende jaren niet goedkoper. Sterker nog: het economische bureau van ABN Amro stelt in een recentelijk verschenen rapport dat de prijzen wel eens kunnen gaan stijgen. 

De prijsdaling van de afgelopen jaren werd veroorzaakt door een toenemend aanbod door o.a. de import van zonne- en windenergie uit Duitsland. Ook is er nu nog sprake van overcapaciteit door het gebruik van kolen- en gascentrales. Volgens de economen van ABN Amro is het einde van de prijsdaling echter in zicht.

ABN Amro verwacht op basis van de volgende vier oorzaken een stijging van de stroomprijs:

  • De vraag naar elektriciteit in Europa stijgt door het aantrekken van de economie. Daarbij worden processen waar eerder fossiele brandstoffen werden toegepast meer en meer vervangen door elektriciteit. Denk hierbij aan elektrisch koken in plaats van op gas, het toepassen van warmtepompen voor verwarming en de opkomst van de elektrische auto.
  • De kosten van opslag van hernieuwbare energie stijgen door een toenemende vraag. Dit komt doordat het aanbod van groene stroom niet altijd samenvalt met de vraag hiernaar: huishoudens verbruiken 's ochtends en 's avonds de meeste energie, terwijl zonnepanelen alleen bij voldoende daglicht stroom opwekken. En op windstille dagen wordt er geen windenergie geproduceerd. Er zal daarom aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in onderzoek naar opslag van duurzame energie én in de verbetering van de capaciteit van het elektriciteitsnet. Deze kosten zullen worden doorberekend in de energieprijs voor de consument.
  • Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd een minimale CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten te willen invoeren. Na de publicatie van het regeerakkoord is de prijs van energie met levering in 2020 en 2021 met meer dan 10% gestegen (4 euro). Ook deze stijging zal terugkomen in de prijs voor de consument.
  • Sluiting van kolencentrales: het nieuwe kabinet wil de laatste 5 kolencentrales in Nederland vóór 2030 sluiten. Omdat de prijs van met gas opgewekte elektriciteit hoger ligt dan met kolen, zal de prijs van elektriciteit stijgen. Daarnaast zijn in Frankrijk en België een aantal kernenergiecentrales gesloten na veiligheidscontroles (Frankrijk is voor 80% afhankelijk van kerncentales). Na een aantal jaren van overaanbod lijkt daardoor een periode van tekort te ontstaan. In Europa zal de vraag naar gas daardoor toenemen en de prijzen doen opdrijven.  

 

Produceer uw eigen stroom!

Zonnepanelen winnen de laatste jaren enorm aan populariteit. Dat is ook niet zo vreemd want het financieel rendement op zonnepanelen is hoog: maar liefst 7%. Ter vergelijking: op een spaarrekening levert uw spaargeld slechts 0,1% rente op.

De aanschaf van zonnepanelen levert meerdere voordelen op:

  • u bespaart direkt op uw energienota vanaf het moment van installatie
  • de waarde van uw woning stijgt door een hoger energielabel
  • u draagt bij aan een beter milieu

 

Met de mogelijke prijsstijgingen van gas en stroom in het vooruitzicht, is het nu nóg interessanter om voor zonnepanelen te kiezen. Want als zonnestroomproducent bent u veel minder afhankelijk van de energieleveranciers. Wordt het niet tijd dat u zelf stroom gaat produceren?

 

 Vraag informatie aan

 

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.