Saldering zonnepanelen wordt terugleversubsidie

Saldering zonnepanelen wordt terugleversubsidie

19 juni 2018

Wiebes kondigt de vervanger van de salderingsregeling aan:

de terugverdientijd blijft 7 jaar

(N.B. Wijziging per 1 februari 2019: minister Wiebes heeft aangekondigd dat de huidige salderingsregeling in ieder geval wordt verlengd tot 2021. In dat jaar zou een nieuwe regeling moeten starten; Wiebes onderzoekt nog of dat een terug lever subsidie wordt óf een alternatieve regeling. Het uitgangspunt is dat de terugverdientijd van zonnepanelen 7 jaar blijft). 

Gisteren kwam eindelijk het langverwachte nieuws over de vervanging van de salderingsregeling: vanaf 2021 ontvangen eigenaren van zonnepanelen een terugleversubsidie. Met de terugleversubsidie ontvangen eigenaren van zonnepanelen een vergoeding voor elke kilowattuur stroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd.

Awizon is blij met dit besluit van minister Wiebes. De nieuwe regeling, waarvan de laatste details deze zomer bekend worden gemaakt, biedt de consument en bedrijven de komende jaren de gewenste investeringszekerheid.

Investeren in zonnepanelen blijft interessant

Minister Wiebes heeft met dit besluit een eind gemaakt aan de onzekerheid over het stopzetten van de salderingsregeling. Holland Solar (de branchevereniging voor de zonne-energie sector), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben zich via een intensieve lobby hardgemaakt voor de keuze voor deze terugleversubsidie. Investeren in zonnepanelen blijft interessant nu de minister heeft toegezegd te streven naar een stabiele terugverdientijd van 7 jaar.

De terugleversubsidie geldt vanaf 2021 ook voor consumenten en bedrijven die nu al zonnepanelen hebben; voor hen wordt een soepele overgang vormgegeven. De opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf verbruiken voordat er wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet blijft aantrekkelijk: hierover wordt door eigenaren van zonnepanelen ook na 2021 geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) betaalt.

De terugleversubsidie in hoofdlijnen

 

De terugleversubsidie zal er in grote lijnen als volgt uit gaan zien:

  • Salderen wordt vervangen door een terugleversubsidie voor de kleinverbruiker
  • De regeling wordt in 2021 ingevoerd
  • Het uitgangspunt is een terugverdientijd van 7 jaar
  • Er komt een jaarlijkse budgethoogte
  • Eigenaren van zonnepanelen moeten de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
  • De verrekening vindt plaats via de energierekening

 

De punten die nog nader uitgewerkt moeten worden:

  • Onderzoek naar de eisen van de bemetering (slimme meter)
  • Onderzoek of de regeling geschikt kan worden gemaakt voor scholen, MKB, energiecoöperaties, agrariërs en kerken
  • De hoogte van de subsidie wordt door het kabinet na consultatie met de markt vastgesteld 

 

Holland Solar gaat de komende tijd met minister Wiebes verder in overleg over zorgdraging voor actuele marktvoorspellingen. Zij gaan zich met name hard maken voor voldoende jaarlijks budget en voor een voorspelbare premiehoogte voor minstens 6 à 7 jaar.

Meer weten over de huidige en nieuwe regeling?

 

Neem contact op

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.