Daken gratis asbestvrij in ruil voor zonnepanelen

Daken gratis asbestvrij in ruil voor zonnepanelen

25 augustus 2020

Verzekeraar Univé komt met een mooi initiatief: zakelijke leden kunnen hun asbestdak gratis laten saneren wanneer Univé op het nieuwe dak zonnepanelen mag plaatsen. Het nieuwe initiatief met de naam Duurzame Zekerheid biedt een geweldige oplossing voor bedrijven die in hun maag zitten met een asbestdak en de hoge kosten van sanering en vervanging daarvan. 

Duurzame Zekerheid

Univé schat de komende tijd circa 50 bedrijfspanden, boerderijen en sportcomplexen asbestvrij te kunnen maken. De zonnepanelen die op de nieuwe daken worden geplaatst, gaan duurzame en in de regio opgewekte energie leveren aan ongeveer 2500 huishoudens (Univé leden). Univé is zelf geen energieleverancier, maar werkt samen met energiepartners die de groene stroom aan de omwonenden gaan leveren. Met de opbrengst van de geleverde energie wordt de totale investering gefinancierd. Ook de eigenaar van het gesaneerde dak kan stroom afnemen via Duurzame zekerheid. 

Als de aanpak van de eerste 50 daken succesvol verloopt, dan gaat Univé het initiatief mogelijk maken voor al haar zakelijke leden in Nederland.

Zonnepanelen voor asbest

Wat dit initiatief zo mooi maakt, zijn de vele voordelen voor alle partijen. Voor de eigenaar van het dak is dat:

  • niet langer een asbest dak dat een gevaar oplevert voor de gezondheid en de verkoop van het bedrijf bemoeilijkt.
  • lagere verzekeringskosten (gebouwen met asbestdaken zijn moeilijk te verzekeren en de premie is fors hoger)
  • de eigenaar hoeft de kosten voor de sanering en vervanging niet zelf te financieren
  • een groene/duurzame uitstraling voor het bedrijf

 

Het voordeel voor Univé is de verlaging van het aantal bedrijven met asbestdaken in hun portefeuille (op dit moment zo'n 15.000 zakelijke bedrijfsgebouwen). Het verzekeren van deze bedrijven brengt een behoorlijk financieel risico met zich mee door de hoge sanerings- en opruimingskosten bij bijvoorbeeld brand.

Wilt u meer weten over de voordelen van zonnepanelen op uw dak? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

 

Neem contact op