SNN Subsidie Waardevermeerdering verlengd

Duplicaat van SNN Subsidie Waardevermeerdering verlengd

19 januari 2023

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023 
De subsidie Waardevermeerdering (€4.000) is verlengd tot en met 1 juni 2023. De subsidie loopt in huidige vorm door. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dit bekend gemaakt.

Met de verlenging komt staatssecretaris Hans Vijlbrief de wensen van de regio tegemoet, hij hoopt op deze manier rust te creëren voor de inwoners van het aardbevingsgebied. 

De subsidie Waardevermeerdering bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de (vertraagde) afhandeling van de aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg. Inwoners van het gebied die voor minimaal €1.000 schade hebben, kunnen een subsidiebedrag van maximaal €4.000 aanvragen voor energiebesparende of- verduurzamingmaatregelen zoals zonnepanelen.

Subsidie Waardevermeerdering vanaf 1 juni 2023
Vanaf 1 juni 2023 gaat de Waardevermeerdering subsidie door in aangepaste vorm. Aanvragen van bewoners die ná 1 juni 2023 een schademelding indienen, worden onder de nieuwe voorwaarden beoordeeld. De regeling is vanaf dat moment alleen nog bedoeld voor inwoners die meer dan een jaar moeten wachten op een schadebesluit van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).