Nieuwe subsidie voor verduurzamingsadvies MKB

Nieuwe subsidie voor verduurzamingsadvies MKB

26 augustus 2021

Vanaf 1 oktober 2021 komt er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf om hun onderneming of wagenpark te verduurzamen. MKB-ers hebben zelf vaak te weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe zij op hun energieverbruik kunnen besparen.

Met de nieuwe subsidie kan een energieadviseur ingeschakeld worden voor professioneel advies op maat over de beste wijze van energiebesparing of vermindering van de CO2 uitstoot. Ook voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen kan subsidie worden aangevraagd. Het subsidiebedrag is maximaal            € 2.500,-- per bedrijfspand; 80% van de gemaakte kosten komt voor de subsidie in aanmerking.

Naast de subsidie voor het advies en hulp bij de uitvoering kunt u bekijken of de uit te voeren maatregelen zelf ook nog in aanmerking komen voor subsidie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ISDE of Energie-inversteringsaftrek (EIA). Meer informatie over deze regelingen vindt u hier.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

 

Het energieadvies geeft een overzicht van de mogelijke energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen, zoals dak-, muur- of vloerisolatie en HR++ glas. Maar ook zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, ledverlichting, zuiniger keukenapparatuur, elektrische auto's, etcetera.

Voor welke MKB-ers is de nieuwe regeling bestemd?

  • Maximaal 250 werknemers (fte's)
  • Maximaal € 50 miljoen jaaromzet
  • Eigenaar/huurder van 1 of meer bedrijfspanden
  • Geen energiebesparingsplicht: maximaal 25.000 m3 aardgasverbruik en 50.000 kWh elektraverbruik

 

Aan welke voorwaarden dient u verder te voldoen?

  • Er moet bewijs worden overlegd dat u één of meer maatregelen heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren
  • Het energieadvies dient te worden opgesteld door een adviseur van een extern bedrijf met een eigen kvk-nummer
  • Het bedrijfspand staat in Nederland en staat niet op een adres met alleen een woonbestemming
  • Per bedrijfspand mag maximaal 1 keer subsidie aangevraagd worden
  • Uitsluitend advies voor energiebesparing en verduurzaming komt in aanmerking

 

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 oktober 2021 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De regeling loopt t/m 30 september 2022. Lees meer op: www.rvo.nl/svm

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Neem contact op