Wat moet u weten over de salderingsregeling voor zonnepanelen?

Wat moet u weten over de salderingsregeling voor zonnepanelen?

12 maart 2021

Wat moet u weten over de salderingsregeling voor zonnepanelen?

Regelmatig krijgen wij van klanten vragen over de salderingsregeling voor zonnepanelen: hoe werkt het eigenlijk precies? Wordt de salderingsregeling binnenkort afgeschaft?

Het is voor veel mensen een lastig begrip. Daarbij gaat de regeling met ingang van 2023 ook nog veranderen. Omdat deze regeling van groot belang is voor het financiële rendement van zonnepanelen, leggen we het graag aan u uit.

Salderen/verrekenen

Salderen betekent eigenlijk verrekenen: eigenaren van zonnepanelen met een kleinverbruik aansluiting (tot 3*80A aansluiting) mogen de elektriciteit die zij aan de energiemaatschappij terug leveren verreken met (oftewel wegstrepen tegen) de elektriciteit die is afgenomen van de energiemaatschappij. De klant ontvangt voor deze terug geleverde elektriciteit precies dezelfde prijs als voor de afgenomen elektriciteit. 

Wanneer u elektriciteit opwekt met zonnepanelen, dan verbruikt u een deel van deze geproduceerde elektriciteit altijd eerst zelf in huis door in werking zijnde apparaten. Wat u niet direct gebruikt, levert u via het net terug aan uw energiemaatschappij. Op het moment dat u geen elektriciteit produceert (bijv. 's avonds), maar wel verbruikt, dan neemt u weer elektriciteit af van uw energiemaatschappij.

Aan het eind van het jaar ontvangt u van uw energiemaatschappij de jaarafrekening. Hierop staat vermeld hoeveel elektriciteit (in kWh) de energiemaatschappij u het afgelopen jaar heeft geleverd. De totaal door u met zonnepanelen geproduceerde en aan het net terug geleverde elektriciteit wordt hier weer van afgetrokken. Deze verrekening is de saldering.

De salderingsregeling vanaf 2023

Zonnepanelen zijn de afgelopen 10 jaar steeds goedkoper geworden én particulieren ontvangen via de belastingdienst de BTW op zowel de materialen als de montage terug. Om overstimulering van zonnepanelen te voorkomen, kondigde de overheid al langere tijd de afschaffing of wijziging van de salderingsregeling aan.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de nieuwe regeling er gunstiger uitziet dan verwacht: de salderingsregeling blijft tot 2031 bestaan en wordt vanaf 2023 langzaam afgebouwd met 9% per jaar. Hiermee blijft de investering in zonnepanelen interessant: de terugverdientijd voor zonnepanelen blijf hiermee gemiddeld 7 jaar, zoals het de afgelopen jaren ook was. Wel wordt het gaandeweg voor zonnepaneeleigenaren steeds interessanter om zoveel mogelijk van de opgewekte energie direct in huis te verbruiken vóór het wordt terug geleverd aan het net.

Redelijke vergoeding per kilowattuur

Waar alle eigenaren van zonnepanelen ook blij mee zullen zijn: de overheid laat wettelijk vastleggen dat energiebedrijven een redelijke vergoeding moeten betalen voor de stroom die terug geleverd wordt en niet gesaldeerd kan worden. Vanaf 2023 wordt het dus extra interessant om de tarieven bij energiebedrijven te vergelijken. Voor het deel wat u niet kunt verrekenen (bijvoorbeeld in 2026: 100% - 64% = 36% van de terug geleverde stroom) kiest u het energiebedrijf dat de hoogste vergoeding per kilowattuur betaalt.

Wat wordt bedoeld met een redelijke vergoeding? Energiebedrijven moeten voor de terug geleverde elektriciteit een minimumprijs betalen van 80% van het tarief dat de klant aan het energiebedrijf betaalt. Dit geldt dus alleen voor het deel dat níet gesaldeerd (verrekend) kan worden. Voor de elektra die wél gesaldeerd kan worden, ontvangt u precies hetzelfde als wat u ervoor betaalt. Let op: het bedrag van 80% van het leveringstarief is exclusief belastingen: energiebelasting en ODE!

Nu weet u (nagenoeg) alles over de salderingsregeling. Wilt u nóg meer geld verdienen met zonnepanelen?

 

Neem contact op